Porwr Pwyllgorau

Pwyllgorau Cyfredol

Calendr cyfarfodydd
Dyddiadau o’r holl gyfarfodydd cyngor a chyrff allanol i ddod..

Blaengynlluniau
Manylion am y blaengynlluniau a gyhoeddir gan y cyngor, sy’n rhestru’r penderfyniadau allweddol y bwriedir eu gwneud dros y tri mis nesaf.

Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati neu Officer Decisions
Chwilio am benderfyniadau a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor (fel y Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.

Chwilio Dogfennau
Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau ar fater penodol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo..

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod i ddarllen agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol ar gyfer pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd: