• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Porwr Pwyllgorau

  Pwyllgorau Cyfredol

  Calendr cyfarfodydd
  Dyddiadau o’r holl gyfarfodydd cyngor a chyrff allanol i ddod..

  Blaengynlluniau
  Manylion am y blaengynlluniau a gyhoeddir gan y cyngor, sy’n rhestru’r penderfyniadau allweddol y bwriedir eu gwneud dros y tri mis nesaf.

  Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati neu Officer Decisions
  Chwilio am benderfyniadau a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor (fel y Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.

  Chwilio Dogfennau
  Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau ar fater penodol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo..

  Pwyllgorau
  Defnyddiwch y dolenni isod i ddarllen agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol ar gyfer pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd: