Penderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 2ail Awst, 2023 10.00 am

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Taylor Strange  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media