Penderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 3ydd Ebrill, 2024 10.00 am

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Taylor Strange, Governance Officer  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media