Agenda, decisions and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 1af Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim

2.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Awst 2021 pdf icon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Awst 2021. 

 

Penderfynwyd

 

Ystyried bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Awst 2021 wedi’u darllen a’u cadarnhau. 

 

3.

Rheoli Datblygu Amserlen Ceisiadau Cynllunio pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

1) Bod penderfyniadau’n cael eu cofnodi fel y dangosir ar yr Atodlen Ceisiadau Cynllunio a atodir yn Atodlen A.

 

(2) Bod Rheolwr y Gwasanaethau Datblygu’n cael ei awdurdodi i ddrafftio unrhyw ddiwygiadau

i amodau/amodau ychwanegol neu resymau dros wrthod o ran yr Atodlen Ceisiadau Cynllunio

a atodir.

 

4.

Penderfyniadau Apêl pdf icon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tynnwyd sylw’r aelodau at yr adroddiad apêl, er gwybodaeth.

5.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor

I weld y cyfarfod cliciwch isod

Pwyllgor Cynllunio, 1 Medi 2021 - YouTube

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: