Agenda and decisions

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker, Governance Officer  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 1 Mawrth 2023 pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Datblygu Amserlen Ceisiadau Cynllunio pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau Apêl pdf icon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol: