Agenda and decisions

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Taylor Strange  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06.12.23 pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Datblygu Amserlen Ceisiadau Cynllunio pdf icon PDF 8 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau Apêl pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol: