Agenda and decisions

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker, Governance Officer  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Ionawr 2024 pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Datblygu Amserlen Ceisiadau Cynllunio pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau Apêl

There were no appeal decisions.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Webcast Link

Dogfennau ychwanegol: