Agenda and decisions

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker, Governance Officer  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

2.

Datganiadau o Fuddiant

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Chwefror 2024 pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Datblygu Amserlen Ceisiadau Cynllunio pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Local Development Plan Annual Monitoring Report pdf icon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penderfyniadau Apêl pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol: