• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Agenda

  Cabinet
  Dydd Mercher, 12fed Chwefror, 2020 4.00 pm

  Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

  Cyswllt: Tracy Richards , Cabinet Office Manager  E-bost: Cabinet@newport.gov.uk

  Eitemau
  Rhif eitem

  1.

  Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

  2.

  Datganiadau o ddiddordeb

  3.

  Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 119 KB

  4.

  Strategaeth Gyfalaf a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 4 MB

  5.

  Cyllideb Refeniw a MTFP: Cynigion Terfynol pdf icon PDF 196 KB

  Dogfennau ychwanegol:

  6.

  Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4: Haf 2019 pdf icon PDF 782 KB

  7.

  Diweddariad Brexit pdf icon PDF 132 KB

  8.

  Strategaeth Twf Economaidd pdf icon PDF 120 KB

  9.

  Rhaglen Waith pdf icon PDF 85 KB

  Dogfennau ychwanegol: