Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 6ed Ebrill, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Pay and Reward Statement pdf icon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwasanaethau Mabwysiadu/Maethu Cymru Cydweithredol Cenedlaethol pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 - Hunanasesiad Corfforaethol pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Diweddaru Covid pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Diweddaru ar Ôl Pontio'r UE pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 109 KB

New Work Programme for 2022/23

Dogfennau ychwanegol:

10.

Live Event

To view the meeting, click on the link below:

 

(2) Cabinet Meeting, 6 April 2022 - YouTube

Dogfennau ychwanegol: