Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Alldro Cyllideb Refeniw 2021/22 pdf icon PDF 804 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Alldro Cyfalaf ac Ychwanegiadau 2021/22 pdf icon PDF 405 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

RDLP - Gweledigaeth, Materion ac Amcanion pdf icon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Yr Iaith Gymraeg a'r Adroddiad Blynyddol pdf icon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn: Cynllunio bysiau fel gwasanaeth cyhoeddus i Gymru - Ymateb NCC pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ôl Pontio'r UE a Materion Allweddol pdf icon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhan 2 Eitemau Eithriedig neu Gyfrinachol

To consider whether to exclude the Press and Public during consideration of the following item on the grounds that it will involve the likely disclosure of exempt or confidential information as defined in schedule 12A of the Local Government Act 1972 and exclusion outweighs the public interest in disclosure.

Dogfennau ychwanegol:

12a

Marchnad Dan Do Casnewydd - Cyflwyniad

Dogfennau ychwanegol: