Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 12fed Hydref, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitro Cyllideb Refeniw Gorffennaf pdf icon PDF 742 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitro Rhaglen Gyfalaf Chwarter 1 - 2022/23 pdf icon PDF 409 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Corfforaethol (Chwarter 1) pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllyn Corfforaethol pdf icon PDF 182 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Newid Hinsawdd pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent - Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Pwysau Allanol NCC pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

OneNewport - Crynodeb o Fusnes

Click here to open the link.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol: