Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Ymgynghoriad ar Opsiynau Twf a Gofodol a Chytundeb Cyflawni Diwygiedig pdf icon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Porth y Gorllewin pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: