Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

TOMs (Themâu, Canlyniadau a Mesurau) Craidd Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer Mesur Gwerth Cymdeithasol mewn Contractau pdf icon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (Chwarter 3) pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu Polisi: Adborth Cwsmeriaid - Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Pwysau Allanol NCC pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dogfen Gryno Casnewydd yn Un

To view the One Newport Summary, please click on the following link:

 

https://sway.office.com/Ve9K7TbLyBeroBUA?ref=Link

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: