Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod diweddaf pdf icon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad tâl a gwobr pdf icon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Ddigidol pdf icon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: