Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Diogelu Blynyddol pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022/23 pdf icon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dogfen Gryno UnNewport (er gwybodaeth/ymwybyddiaeth) pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: