Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Alldro Cyllideb Refeniw 2022/23 pdf icon PDF 946 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Alldro Cyfalaf ac Ychwanegiadau 2022/23 pdf icon PDF 405 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (Ch4) pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: