Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 13eg Medi, 2023 9.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y cyfarfod diweddaf pdf icon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitor Cyllideb Refeniw pdf icon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitor Cyllideb Gyfalaf pdf icon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dymchwel Ysgol Gynradd Millbrook pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd pdf icon PDF 465 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Corfforaethol (Chwarter 1) pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Newid Hinsawdd pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Casnewydd yn Un - Crynodeb o Fusnes pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: