Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 16eg Tachwedd, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion Blynyddol pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Diogelu Blynyddol pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2021/22 pdf icon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Terfynol Cynllun Corfforaethol 2022/2027 pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cytundeb Rhannu Costau gyda Choleg Gwent pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: