Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 5.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 98 KB

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau y mae’r Cadeirydd yn dymuno eu gwneud.

5.

Trafodaeth Arweinwyr Grwp

6.

Cwynion pdf icon PDF 120 KB

Bydd y Swyddog Monitro yn adrodd ar unrhyw gwynion a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf.

7.

Canllawiau statudol ar ddemocratiaeth o fewn prif gynghorau (am sylwadau) pdf icon PDF 117 KB

8.

Pwyllgor Safonau Adroddiad Blynyddol 2022/23 (am sylwadau) pdf icon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Panel Dyfarnu Cymru: diweddariad llafar ar achosion diweddar yng Nghymru

10.

Rhaglen waith

11.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor