Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 5.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion yn codi

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau y mae’r Cadeirydd yn dymuno eu gwneud.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cwynion

Bydd y Swyddog Monitro yn adrodd ar unrhyw gwynion a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon 2022/23 pdf icon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Rhoddion a Lletygarwch. pdf icon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Canllawiau Statudol ac Anstatudol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prif Gynghorau yng Nghymru - rôl y Pwyllgor Safonau. pdf icon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dolen i'r Recordiad Cyfarfod

Dogfennau ychwanegol: