Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 18fed Ebrill, 2024 5.30 pm

Lleoliad: Committee Room 4 - Civic Centre. Gweld cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 91 KB

4.

Materion yn codi

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau y mae’r Cadeirydd yn dymuno eu gwneud.

6.

Trafodaeth Arweinwyr Grwp

6a

Rhoddion a Lletygarwch

7.

Cwynion

Bydd y Swyddog Monitro yn adrodd ar unrhyw gwynion a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf.

8.

Adborth Fforwm Pwyllgorau Safonau Cenedlaethol

Cadeirydd i roi diweddariad llafar.

9.

Cofrestr datgan buddiannau pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygiad o Gydymffurfiaeth y Cynghorau Cymunedol â Gofynion Deddfwriaethol ar gyfer y Gofrestr Buddiannau pdf icon PDF 182 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datganiad gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhaglen waith pdf icon PDF 131 KB

13.

Dyddiad y Cyfarfod nesaf

5.30pm Dydd Iau, 18fed Gorffennaf 2024

14.

Cliciwch yma i wylio recordiad o'r cyfarfod