Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 5.30 pm

Cyswllt: Samantha Schanzer  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 439 KB

4.

Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon 20/21 pdf icon PDF 324 KB

5.

Adolygiad Fframwaith Moesegol pdf icon PDF 415 KB

6.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 585 KB

7.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Yn gynnwys unrhyw cyhoeddiadau mae’r cadeirydd eisiau ei gwneud.

 

8.

Cwynion

Bydd y Swyddog Monitro yn adrodd ar unrhyw gwynion a dderbynnir ers y cyfarfod diwethaf.

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

5:30pm ar y 6ed o Ionawr 2022

10.

Digwyddiad Byw