Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 6ed Ionawr, 2022 5.30 pm

Cyswllt: Samantha Schanzer  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

1a

Agenda - Cym

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 166 KB

4.

Materion yn codi

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

To receive any announcements the Chair wishes to make.

6.

Cwynion

The Monitoring Officer will report on any complaints received since the last meeting.

7.

2022 Adolygiad Hyfforddi a Datblygu Etholiad

8.

Arolwg Ymadael Safonau Moesegol ar Gyfer Cynghorwyr

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

5:30pm ar y 14ed o Ebrill 2022.

10.

Digwyddiad Byw