Agenda and decisions

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 31ain Mai, 2023 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger, Governance Officer  Tel: 01633 656656 Email:  Democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Tiny Rebel Ltd pdf icon PDF 2 MB

 

Ystyriaeth a phenderfyniad mewn perthynas â chais amrywio gan Tiny Rebel Ltd o dan Adran 34 Deddf Trwyddedu 2003.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwe-ddarllediad

Licensing Sub Committee 31st May 2023

 

Gellir dod o hyd i'r cyfarfod a ailddechreuwyd trwy ddilyn y ddolen yn y disgrifiad neu drwy'r ddolen isod.

 

Licensing Sub Committee 31st May 2023

Dogfennau ychwanegol: