Cyfarfod

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 31ain Mai, 2023 10.00 am

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger, Governance Officer  Tel: 01633 656656 Email:  Democratic.services@newport.gov.uk