Agenda and decisions

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 17eg Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger, Democratic Services  E-bost: Democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ideal Stores pdf icon PDF 6 MB

Adolygu Trwydded Safle o dan Adran, Ideal Stores, 392 Heol Caerllion, Casnewydd, NP19 7LT

Dogfennau ychwanegol: