Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 9fed Awst, 2023 10.00 am, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger  Swyddog Llywodraethu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rootys pdf icon PDF 8 MB

Ystyriaeth a phenderfyniad mewn perthynas â chais gan NP Entertainment Ltd o dan Adran 17 Deddf Trwyddedu 2003 am Drwydded Safle mewn perthynas â Rootys, 40 Heol Cambrian, Casnewydd, NP20 4AB.

Dogfennau ychwanegol: