Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 15fed Medi, 2023 10.00 am, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger, Governance Team  Tel: 01633 656656 Email:  democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ruperra Arms pdf icon PDF 8 MB

Ystyriaeth a phenderfyniad mewn perthynas â chais gan Benjamin Hourahine o dan Adran 34 Deddf Trwyddedu 2003 i amrywio Trwydded Safle mewn perthynas â Ruperra Arms, 73 Caerphilly Road, Casnewydd. NP10 8LJ.

Dogfennau ychwanegol: