Agenda and decisions

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 24ain Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Governance Team  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

4.

Rhan 2 Eitemau Eithriedig neu Gyfrinachol

Rhan 2: Nid i'w gyhoeddi gan fod ystyriaeth o'r adroddiad yn debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn atodlen 12 A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd) ac mae'r eithriad yn gorbwyso budd y cyhoedd mewn datgelu.

 

5.

Greyhound Public House