Cyfarfod

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023 10.00 am

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger  E-bost: Democratic.Services@newport.gov.uk