Agenda and decisions

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger  E-bost: Democratic.Services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

10am - Adolygu Trwydded Safle o dan Adran 51 Deddf Trwyddedu 2003, The Scrum Half, 111 Heol Cas-gwent, Casnewydd. NP19 8BZ pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

10.30am - Adolygu Trwydded Safle o dan Adran 51 Deddf Trwyddedu 2003, The Pod, Heol Rodney, Casnewydd NP19 0AD pdf icon PDF 8 MB

Dogfennau ychwanegol: