Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 25ain Ionawr, 2024 11.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Governance Team  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

4.

The Neon

Adolygiad Llawn yn dilyn Cais am Adolygiad Cryno The Neon, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AB