Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2024 11.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Simon Richards  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cod Ymarfer Is-bwyllgor Trwyddedu pdf icon PDF 111 KB

4.

Cais am Drwydded Bersonol

Cais o dan Adran 117 Deddf Trwyddedu 2003 ar gyfer rhoi Trwydded Bersonol.