Agenda and decisions

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am

Cyswllt: Governance Team 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Trwyddedu Tacsis: Cod Ymarfer pdf icon PDF 88 KB

4.

Rhan 2 Eitemau Eithriedig neu Gyfrinachol

Ystyried a ddylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd tra'n ystyried yr eitem ganlynol ar y sail y bydd yn golygu datgelu gwybodaeth eithriedig neu gyfrinachol fel y'i diffinnir yn atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a bod eithrio yn gorbwyso budd y cyhoedd mewn datgelu

5.

Ystyried diddymiad Trwydded Gyrwyr Llogi Preifat /Cerbydau Hacni yn ymwneud â

5a

Ystyried Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat a Gyrrwr Hurio Preifat mewn perthynas â BW

5b

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat mewn Perthynas ag MA

5c

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat mewn Perthynas ag MYSA