Agenda and decisions

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Dydd Mawrth, 7fed Chwefror, 2023 10.00 am

Cyswllt: Governance Team 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Trwyddedu Tacsis: Cod Ymarfer pdf icon PDF 88 KB

4.

Rhan 2 Eitemau Eithriedig neu Gyfrinachol

Ystyried a ddylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd tra'n ystyried yr eitem ganlynol ar y sail y bydd yn golygu datgelu gwybodaeth eithriedig neu gyfrinachol fel y'i diffinnir yn atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a bod eithrio yn gorbwyso budd y cyhoedd mewn datgelu.

5.

Ystyried diddymiad Trwydded Gyrwyr Llogi Preifat /Cerbydau Hacni yn ymwneud â

5a

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat mewn Perthynas ag KAJ

5b

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat mewn Perthynas ag GS

5c

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat mewn Perthynas ag AD