Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 21ain Chwefror, 2023 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Leanne Rowlands  Democratic and Electoral Services Manager

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2023 pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ID Pleidleisiwr

Cyflwyniad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol

Dogfennau ychwanegol:

5.

Hyfforddiant i Aelodau pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar Benodiadau i Bwyllgor Craffu Rhanbarthol ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

27 April 2023 at 10am

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor

Dogfennau ychwanegol: