Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 27ain Ebrill, 2023 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Leanne Rowlands  Democratic and Electoral Services Manager

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2023 pdf icon PDF 109 KB

4.

Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd pdf icon PDF 138 KB

5.

Adolygu'r Rheolau Sefydlog pdf icon PDF 104 KB

6.

Adroddiad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) (Gwybodaeth yn Unig) pdf icon PDF 156 KB

7.

Rhaglen waith

Constitution Update- 20 July 2023

Participation Strategy Update- 20 July 2023

Annual Report of the Head of Democratic Services- 23 November 2023

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

20 July 2023 at 10am

9.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor