Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 20fed Gorffennaf, 2023 10.00 am

Cyswllt: Leanne Rowlands  Democratic and Electoral Services Manager

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ebrill 2023 pdf icon PDF 117 KB

4.

Diweddariad ar y Cyfansoddiad

5.

Diweddariad Strategaeth Cyfranogiad

6.

Pleidleisio drwy'r Post

Cyflwyniad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol

7.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

 

23 Tachwedd 2023 am 10:00am

8.

Digwyddiad Byw