Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 20fed Tachwedd, 2023 10.00 am

Cyswllt: Leanne Rowlands  Democratic and Electoral Services Manager

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2023 pdf icon PDF 135 KB

4.

Diwygio'r Cyfansoddiad: Proses Pennu'r Gyllideb pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: Adroddiad Blynyddol 2023 pdf icon PDF 147 KB

6.

Adroddiad Blynyddol Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 2023 pdf icon PDF 135 KB

7.

Adroddiad ac Ymgynghoriad Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) drafft pdf icon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen waith

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

22 February 2024 at 10am

10.

Webcast for Committee