Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2024 11.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Simon Richards  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 111 KB

4.

Cynllun Dirprwyo ar gyfer Asedau pdf icon PDF 152 KB

5.

Gweithredu'r Cyfansoddiad Enghreifftiol pdf icon PDF 198 KB

Cyflwyniad

6.

Adolygiad o Reol Sefydlog, Cwestiynau i'r Arweinydd (Trafodaeth)

7.

Hyfforddiant i Aelodau pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Tâl Annibynnol Terfynol (IRP) (Diweddariad Gwybodaeth yn Unig) pdf icon PDF 246 KB

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 45 KB

10.

Dyddiad y Cyfarfod nesaf

Dyddiad y cyfarfod nesaf yw dydd Iau 6 Mehefin 2024 am 10am.

11.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor