Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 27ain Ionawr, 2022 5.00 pm

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 414 KB

4.

Gofrestr Risg Corfforaethol (Chwarter 2) pdf icon PDF 415 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Rheoli Cyfalaf a Thrysorlys pdf icon PDF 2 MB

6.

Gwersi a Ddysgwyd 2020/21 pdf icon PDF 445 KB

7.

SO24 / Hepgor Rheolau Contract: Adroddiad chwarterol yn adolygu penderfyniadau brys y Cabinet / CM neu'n ildio RhSau Contract (Chwarter 3, Hydref i Ragfyr 2021 pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Archwiliad Mewnol Anfoddhaol Barnau Archwilio (6 adroddiad misol) pdf icon PDF 448 KB

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 155 KB

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

31 March 2022 @ 5pm

11.

Gwe-ddarllediad y Pwyllgor