Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 5.00 pm

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion Y Cyfarfod Diwethaf 29 Gorffennaf 2021 pdf icon PDF 279 KB

4.

Cofrestr Risg Gorfforaethol (Chwarter 1 Ebrill i Fehefin) pdf icon PDF 469 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Archwilio Cyrff Rheoleiddio Cymru- Diweddariad 6 mis pdf icon PDF 305 KB

6.

Adroddiad Blynyddol ar Reoli Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion 2021 pdf icon PDF 1 MB

7.

Datganiad o Gyfrifon 2020/2021 pdf icon PDF 519 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 594 KB

9.

Adroddiad Cynaliadwyedd Ariannol Archwilio Cymru pdf icon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynnydd yn Erbyn Cynllun Archwilio Mewnol 2021/22 Chwarteri 1 a 2 pdf icon PDF 352 KB

11.

Adroddiad Archwilio Datganiadau Ariannol 2020/2021 pdf icon PDF 381 KB

12.

SO24/Hepgor SOau Contract: Adroddiad chwarterol yn adolygu'r Cabinet/CM penderfyniadau brys neu hepgor SOau Contract(Chwarter 2, Gorffennaf i Medi) pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 147 KB

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

27 January 2022 at 5pm

15.

Gwe-ddarllediad o'r Pwyllgor