Cyfarfod

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol - Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  01633 656656, E-bost: Democratic.Services@newport.gov.uk, 04/11/21