Cyfarfod

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Trwyddedu a Rheoleiddio - Dydd Mawrth, 23ain Tachwedd, 2021

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  E-bost: Democratic.Services@newport.gov.uk, 01633 656656