Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 22ain Medi, 2016 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Ffôn: 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 23 June 2016 pdf icon PDF 169 KB

3.

Materion yn codi

4.

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

5.

Shared Community Charter

6.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf