Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 8fed Rhagfyr, 2016 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 22 September 2016 pdf icon PDF 168 KB

3.

Active Travel Plan

4.

Revised Members Code of Conduct

5.

Standards Committee Vacancy for a Community Council Representative: Nominations

6.

Update on Scrutiny Review of the Concurrent Expenditure

7.

Items Requested by Community Councils

8.

Unrhyw Fater Arall

9.

Dates for 2017