Cofnodion

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 23ain Mawrth, 2017 6.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Ffôn: 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 8 December 2016 pdf icon PDF 154 KB

3.

Materion yn codi

4.

Velothon Wales Presentation

5.

Community Council Representative for Standards Committee

6.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf