Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 21ain Medi, 2017 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Ffôn: 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Virgin Media

3.

Items Raised by Community Councillors

3a

Update on the Concurrent Expenditure (Graig CC)

3b

Community Council Audits: discussion with other community councils on the possibility of using the same internal auditor to reduce the rising costs (Graig CC)

3c

Community Infrastructure Levy: Is there a process in place for Community Councils to apply for funding (Langstone CC)

4.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf