Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 22ain Mehefin, 2017 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Ffôn: 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 23 March 2017 pdf icon PDF 165 KB

3.

Materion yn codi

4.

Fly Tipping

5.

Standards Committee: Nomination of a Community Council Representative

6.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf