Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 11eg Ionawr, 2018 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Ffôn: 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 21 September 2017 pdf icon PDF 163 KB

3.

Brief Update on Concurrent Expenditure and Budget Consultation

4.

Shared Community Charter: Review pdf icon PDF 123 KB

5.

Unrhyw Fater Arall

6.

Meetings for 2018